Ama Iyong pinamalas sa amin

1
Ama Iyong pinamalas sa amin
Ang Iyong habag;
Kaming makasalana’y inari
Bilang anak,
Sisidlang awa hinanda kami
Sisidlang dangal, Ika’y ibunyi!
2
“Sa awa’t di sa hain galak Ko,”
Iyong in’hayag;
Sa Iyong harap kami’y nagsisalo
Ng Iyong habag.
Di sa nagsitakbo’t nagsigawa
Ang lahat ay sa awa nagmula.
3
Awa’t b’yaya Mo aming nakamtan
At pag-ibig;
Sa Iyong awa kami’y kaharap Mo’t
Nanatili;
Para sa Iyo kami’y nagsisamba
Sa walang katapusan Mong awa.