L’walhati, Hari ng buhay

1
L’walhati, Hari ng buhay,
Sa Iyo iaalay,
Nang di Kita malimutan,
Kalbaryo’y puntahan.
  Di-malimot Getsemani,
Di-malimot Iyong pighati,
Di-malimot pag-ibig Mo,
Dahil sa Kalbaryo.
2
Makita ko ang libingan
Na pinagtangisan;
Mga anghel ang nagbantay,
Nang Ika’y humimlay.
3
Doon ako mag-aalay,
Tulad ni Maria,
Ituro Mo ang libingan,
Aking mapuntahan.
4
Nawa’y kusang pasanin ko
Ang krus para sa Iyo,
Kahit ang hapis Mong saro,
Ay mabahagi ko.
5
Nais Mong higit pang tao
Ang maakit sa Iyo;
Linisin Mo aking labi,
Kalbaryo’y ’pagbunyi.