Poon puso ko’y masaya

1
Poon puso ko’y masaya,
D’hil sa ’kin Ika’y nagdusa;
Ngayo’y lumipas na,
Nagtagumpay ang Iyong gawa.
Diyos sa Iyo’y nagluwalhati.
Ito’y Iyong pag-ani.
2
Ulong ang putong ay tinik,
Ngayon sa gloria ay hitik;
Sa trono ng Ama,
Niluklok Ka, purihin Ka!
Tanging karapat-dapat Ka,
Sa aming pagsamba!
3
Tagumpay Mo ay amin din,
Galak Mo’y aming galak din,
Sinta Mo’y nagbunga,
Habang nagpagal, nagd’rusa
Inisip nang maligaya,
Trono ay sa Iyo nga.