Kahanga-hangang pagtubos

1
Kahanga-hangang pagtubos
Buhat sa Iyo, Hesus.
Di nakita, di nabatid
Sa ’kin, pinahatid.
Mahiwaga’t dibino Ka,
Higit sa mawika!
Katubusang mahiwaga,
Kapuri-puri nga!
2
D’hil sa ’min Ika’y tinulos,
Dugo’t tubig ’magos;
Buhay ang napasa amin,
Nang kami’y tubusin.
Sa dugo’y nilinis kami,
Nang matanggap, kami
’Sinilang-muli, sa buhay
Ika’y kaisang tunay.
3
Trigong butil, namatay Ka.
Maraming ’binunga,
At nabuong Iyong Katawan,
Pinag-isang tanan.
Kami ay Iyong karagdagan
Ika’y nilalaman,
Nabubuhay Ka sa amin.
At nahahayag din.
4
Yamang kami’y Iyong Katawan,
Sa ami’y tumahan;
Tahanan Mo’y kamtin sa ’min,
Kami’y Iyong manahin.
Puso Mo’y bigyang-ligaya,
Kami’y kapareha,
Bilang Katawan Mong isa,
Lahat Mo’y tamasa.
5
Habang ginugunita Ka,
Sagisag nakita;
Pagtubos dakila’t puno,
Papuri ay sa Iyo.
Yamang kami’y Iyong Katawan,
Sinta at tahanan,
Pasalamat at papuri,
Pagsamba’y Iyong lagi.