Hesus Manliligtas

1
Hesus Manliligtas
Kristong Hari nga;
Mga anghel, tao,
Sumamba sa Iyo.
Kanilang pahayag,
Ika’y marilag;
Sa himnong pag-ibig,
Ika’y marikit!
2
Panlupang ka’liwan,
Ay kahungkagan.
Langit kung wala Ka,
Pawang dilim na.
Kristo, Iyong l’walhati,
Ilaw ng langit;
Hesus ang Iyong glorya
Ilaw sa lupa.
3
Sa Iyo mahiwalay,
Wala nang buhay;
Buhay masagana,
Sa Iyong presensya.
Tao’t sangnilikha,
Ikaw lumikha;
Nguni’t nagpababa
Ang Manlilikha!
4
Tanang galing, Hesus,
Nasa Iyong lubos;
Sinag ng glorya Niya,
Sarili Mo Nga.
Mukha Mo’y makita,
Anong biyaya!
Nawa’y may bahagi,
Aking sarili.