Unsay dili makapasaag sa mga tawo

1
Unsay dili makapasaag sa mga tawo?
Way lain, gugma ni Jesus!
Unsay makapausab’s mga masalaypon?
Way lain, gugma ni Jesus!
  Gugma ra ni Jesus ang makapugong!
Gugma ra ni Jesus ang makalig-on!
Walay makakabig’s makasasala,
Way lain, gugma ni Jesus!
2
Unsay makakuha’s kapait sa nag-antus?
Way lain, gugma ni Jesus!
Unsay makapahid’s mga luha’s nagbakho?
Way lain, gugma ni Jesus.
3
Unsang haplas moayo’s samad’s kasingkasing?
Way lain, gugma ni Jesus!
Unsang ulan sa tinghulaw ang makalipay?
Way lain, gugma ni Jesus!
4
Unsay makatagbaw’s kakawangan’s mga tawo?
Way lain, gugma ni Jesus!
Unsay makalamoy sa gahum’s kamatayon?
Way lain, gugma ni Jesus!