Tagapagligtas nagdugo

1
Tagapagligtas nagdugo,
Namatay Hari ko,
Buhay Niya’y sinakripisyo,
Sa uod na tulad ko?
2
Namighati doon sa krus,
Para sa sala ko?
Pag-ibig, biyayang lubos!
Habag di matanto!
3
Sa dilim araw nagtago,
Nang ang Manlilikha
Namatay para sa tao;
Inako pa ang sala.
4
Nang makita ko ang krus Niya,
Nagkubli sa hiya,
Puso’y natunaw sa awa,
Mata’y lumuluha.
5
Di makabayad ang lumbay,
Utang ng pag-irog,
Panginoon, aking buhay,
Sa Iyo ihahandog.