De vrede met God als een stroom ons doordringt

1
De vrede met God als een stroom ons doordringt.
Wij zien niet op onze problemen.
In al onze harten de Mensenzoon zingt,
als op Jezus, op Jezus wij zien.
2
Als satan mij aanklaagt en mij het moeilijk maakt.
Dan zeg ik hem dit telkens weer:
“De Heer heeft aan ’t kruis jou te schande gemaakt,
ik ben rein door het bloed van mijn Heer!”
3
Ja, deze genade valt mij nu ten deel,
de Heer ziet mijn zonden niet meer.
Genageld aan ’t kruis en voor goed weggedaan,
ik ben vrij door het kruis, prijs de Heer!
4
Wij leven door Christus, voor God alleen,
Zijn Geest leidt ons nu overal.
Wij zijn zonen Gods, dit getuigt onze geest
met Zijn Geest en het Woord bovenal.