Mensahe, O pagkatam-is

1
Mensahe, O pagkatam-is,
Imo’s pagtoo;
Gahapon, karon, sa dayon,
Jesus mao ra.
Moluwas’ makasasala,
Moayo’s sakit;
Molipay Siya’s nagsubo,
Daygong ngalan N’ya!
  Gahapon, karon, sa dayon,
Jesus mao ra,
Tanan mabalhin, S’ya dili!
Daygong Ngalan N’ya,
Daygong Ngalan N’ya,
Daygong Ngalan N’ya;
Tanan mabalhin, S’ya dili!
Daygong Ngalan N’ya!
2
Higala’s makasasala,
Nangita nimo;
Umari na, paghinulsol
Kan’ya moyukbo.
“Di Ko ikaw hukman, ay’ nag
Pagpakasala.”
’Yang isulting pagpasaylo,
Sama ’niadto.
3
Mga nag-antus giayo’s
Gamhanang kamot;
Mga sakit ug kasubo
Mob’ya sa ’yang sugo.
S’yang naghatag ug pag-ayo’s
Hikap’s babaye;
Buhaton sab N’ya’s motoo
Kanang pag-ayo.
4
Sama kanhi nag-uban S’ya
Nila sa Emmaus;
Sa tibu’k kinabuhi ta
Ubanan sab N’ya.
Di madugay S’ya igkita,
Gino’ pagdali!
Mao rang Jesus makita,
Sama ’niadto.