Espiritu sa Trinidad

1
Espiritu sa Trinidad
Nagpuyo’s atong esp’ritu;
Nagtinguha nga moawas,
Mapadayag dihang Cristo.
2
Apan nasirhan’s tawo’s gawas
Ang Espiritung na’s sulod;
Imbis balay unta ta N’ya,
Prisohan man hinoon ta.
3
Sama S’ya’s bahanding mahal,
Gisulod’s yutang sudlanan;
Buk-on gyud kay kinahanglan,
Bahandi makit-an’s tanan.
4
Kaugalingon ta dugmokon,
Kay tawo’s gawas ta nagsampong;
Hingpit gayud nga dugmokon,
Esp’ritu magawas dayon.
5
Mao kini ang hinungdan,
Lisud usahay dangatan;
Kay niini dugmokon man,
Ang tawo sa gawas batokan.
6
Tawo’s gawas—daang kalag,
Ut-uton, kunhuron gayud;
Espiritu—tawo’s sulod,
Makagawas uban Niya.
7
Hatagan unta’s pagdugmok,
L’wasa ko’s pagkatibuok,
Andam modawat sa samad
Nga ihatag Mo’s kalag ko.
8
Mahalon kong pagdugmok Mo,
Dili gayud moreklamo;
Tamdan ko ang kapildehan,
Labaw’s tanang kaayohan.