Gitandog Ka sa pagtoo

1
Gitandog Ka sa pagtoo,
Tinubdan Ka’s kaayo;
Giangkon karon’s pagtoo,
Sa paghinlo’s dugo Mo.
  Siga’s bag-ong kinabuhi,
Siga’s Espiritu Mo;
Naghinlo, nagputli nako,
Himayaong Ngalan Mo!
2
Gitandog Ka sa pagtoo,
Giakong kadato Mo;
Bukas ang tanan ko Nimo,
Hatagi sa tanan Mo.
3
Gihikap Ko ang setro Mo,
O Hari’s mga hari;
Nagdawat’s kahupnganan Mo,
Sakay’s mga pako Mo.
4
Grasya, kusog, ug kaalam,
Gisangkapan Mo’s tanan;
Pasigeha sa pagtandog,
Pabilin’s kiliran Mo.