Giyahan N’ya! kabulahan

1
Giyahan N’ya! kabulahan,
Pulong’s paglipayng langitnon;
Bisan unsay buhaton ko,
Giyahan ko N’ya gihapon.
  G’yahan ko N’ya! G’yahan ko N’ya!
Giyahan ko sa kamot N’ya;
Hugot gyung mosunod Niya,
Kay g’yahan ko sa kamot N’ya.
2
Sa panahong labing dulom,
Sa Eden bang mabulakon,
Sa linawng dagat, balud ba,
G’yahan gihapon’s kamot N’ya.
3
Mogunit ko sa kamot Mo,
Wa gyuy mulo o pagmahay;
Kontento sa dangatan ko,
Kay Ikawng naggiya nako.
4
Kon mahumang tahas’ yuta,
Kon sa grasya Mo nidaug,
Di mahadlok’s kamatayon,
Kay nag-una Ka’s pagdaug.