Espiritu Ka na karon

1
Espiritu Ka na karon,
Naghatag ug kinabuhi,
Sa kadato Mo naglig-on,
Kahimaya, pagkadiosnon!
2
Espiritu Ka na karon,
Nagpagawas sa gahum Mo;
Ug ning pagkagawas kami
Gibalaoran’s kinabuhi.
3
Espiritu Ka na karon,
Nagtransporma ug nagsurop,
Gipasama mi’s dagway Mo,
Naghayag sa kahayag Mo.
4
Espiritu Ka na karon,
Nagbalay’s espiritu ko;
Nakigsakot’s esp’ritu ko,
Nausa na sila karon.
5
Ginoo, tudloi ako
Mokontak Nimo’s esp’ritu,
Aron maggawi’s Esp’ritu,
Mabuhi’s realidad Mo.