Unsaon ko pag-awat N’ya

1
Unsaon ko pag-awat N’ya
Nga gialagaran’s gugma?
Di gayud mosimang’s dalan,
Nga maghatud sa trono N’ya.
2
Kaguol, pagbiaybiay,
Hago’g ubos nga pagpuyo,
Pagbudhi’g koronang tunok—
Dalan ba’s mga naghalad?
3
Akong panaw kon malisud,
Ayaw itugot magmulo;
Pahandoma’s Calvario Mo,
Di magtagad’s kasakit ko.
4
Pahandoma kong wa gyud Ka
Motilaw’s tanang kalipay,
Giuhaw, gigutom, gikapoy,
Way gihigdaan’s gabii.
5
Nag-antus Ka alang nako!
Wa magtagad’s kalipay Mo;
Bisan yuta madanihon,
Labaw Ka nga higugmaon.