Sundalo ba ako sa Krus&mdash

1
Sundalo ba ako sa Krus—
Nagsunod’s Cordero?
Hadlok bang molaban Niya,
Moila’s ngalan N’ya?
  Sa ngalan N’yang namatay
Alang nako sa krus;
Sa grasya dag-ong korona,
Bisan unsang krus ko.
2
Sa langit ba ako dad-on,
Uban sa kasayon,
Samtang uban nakigbisug,
Aron lang modaug?
3
Wa bay ka’wayng atubangon?
Way bahang ulangon?
Tabangan ba ko sa yuta,
Magpadayon sa Dios?
4
Kinahanglan makig-away
Ayha makahari.
Hatagi ko sa kaisug
Pag-antus’ kalisud.