Abba Amahan, daygon Ka

1
Abba Amahan, daygon Ka,
Maubsanong magsimba;
Bulahan kay naila Ka,
Anak ray maka-“Abba.”
Napanunod ning katungod,
Tungod’s dugo ni Jesus,
Espiritu nagpamatuod,
Mga anak mi sa Dios.
2
Nia mi tungod’s tuyo Mo,
Dihang Cristo ug plano,
Gipili nga makatawhan,
Sa wa pang kalibutan.
Unsang gugma, O Amahan,
Nga kami gimahal man!
Sa Anak kami gihatag,
Kalipay’s Imong kalag.
3
Hulog kami dihang Adam,
Bug-os nawad-an sa Dios,
Gidala’s dayong tuyo Mo,
Maduol’s dugong Jesus.
Kay Kaniya may pagtubos,
May grasya ug himaya;
Pagkalalum sa kaluoy!
Nausa Siya namo.
4
Busa sa tanang panahon,
Sa kalisud, kaguol;
Way makausab’s gugma Mo,
Ampingan gyud mi Nimo.
Di madugay mga anak
Mag-alirong’s trono Mo,
Sa kaluwasan mag-awit,
Ang pagdayeg isinggit.
1
Joven

maayo jud nga pagkahimo sa kanta...

tinood ang mga lyrics...