Daygong Ngalan Mo’s gugmang gibugna

1
Daygong Ngalan Mo’s gugmang gibugna
Kang Cristo nga nagtuman’s buot Mo.
Sa kalipayng makita’s unahan,
Giantus ang krus ug kaulawan.
2
Taliwala sa kaigsoonan,
Awit Niya amo nga duyogan;
Bisan karon kon Siya motingog,
Daygon’s espiritu ug moduyog.
3
Gipili mi diha’s Pinalangga,
May bahin’s kalipay’s presensya Mo;
Gitudlo mi’s wa pang kalibutan
Adto’s dapit nga puno’s grasya Mo.
4
Mga anak gimahal, nagmahal,
Sa Espiritu pun-on mi’g Cristo;
Matag usa magpadayag Niya,
Alang’s kalipay Mo hangtud’s dayon.