Gikinahanglan Ka

1
Gikinahanglan Ka,
Maluloy-ong Jesus;
Malomong tingog Mo,
Kalinaw ko.
  Akong gikinahanglan
Sa tanang panahon;
Panalangini karon,
Ikaw duolon.
2
Gikinahanglan Ka,
Pabilin kanako;
Panulay way gahum
Kon duol Ka.
3
Gikinahanglan Ka’s
Kasubo’g kalipay,
Kinabuhi kawang
Kon wala Ka.
4
Sa kabubut-on Mo
Tudloi, Ginoo,
Tumanang saad Mo
Nganhi nako.
5
Gikinahanglan Ka,
Balaan sa tanan;
Imoha na ako,
O Ginoo.