O Dios, kang Cristo gitingub

1
O Dios, kang Cristo gitingub
Kaalam Mo’g grasya,
Gihimong kaalam namo
Igsubay’s gawi Mo.
2
Tanang laraw Mo naa N’ya,
Dalan’s grasya Mo S’ya,
Tanan maangkon diha N’ya,
Ug mahimaya Ka.
3
S’yang pagkamatarung namo,
Kan’ya namatarung;
Siya ang pagkabalaan;
Kan’ya gibalaan.
4
Pagtubos usab S’ya namo,
Sumala’s plano Mo,
Aron hingpit nga matubos,
Magmahingpit nga tawo.
5
O Dios, kaalam Mo Siya,
Sa patigayon Mo,
Alang N’ya daygon Ka namo
Uban’s pagpaubos.
6
Kaalam Kan’ya nakita,
Dato, pagkalalum;
Apan labi pang kaalam
Sa gawi Mo mapalgan.