Matumanon, kasaligan

1
Matumanon, kasaligan,
Akong Dios Amahan!
Uniberso’g tanang butang,
Nagpamatuod man!
  Pagkamatinumanon Mo,
Ikaw simbahon ko;
Lig-on pa sa kalangitan
Akong kasaligan!
2
Way landong bisan gamay lang,
Nga Ikaw mausab;
Unsa kanhi, unsa karon,
Mao gyud Ka’s dayon.
3
Pulong Mo segurado gyud,
Dili man molubad;
Yuta’g langit mangawala,
Pulong Mo molungtad!
4
Mga gasa way pagbakwi,
Pagtawag mao sab;
Ngalan Mo sama’s kaluoy,
Grasya Mo molungtad.
5
Ang pulong ug pagtuman Mo,
M’oy garantiya ko;
Niini’g sa kal’wasan Mo,
Nakaseguro ko!
6
Kon mawad-an ko’s pagsalig,
Ikaw kasaligan;
Kaugalingon di talikdan,
Sa pulong magtuman.
7
Buhaton Mo ang gisaad
Ug tuyo’s pagtawag;
Pagkamatinumanon Mo
Kan-on adlaw-adlaw.
8
Ang bangaw m’oy nagpahayag,
Ikaw kasaligan,
Unya sa balaang syudad,
M’oy dagwayng madayag!