Way buling nga Cordero’s Dios

1
Way buling nga Cordero’s Dios,
Gipatay alang namo.
Dugong giula nagtubos,
Naghinlos’ mansa namo.
Cordero Ka nga nagtubos,
Nagkuha’s among sala,
Nagkuha’s among sala!
2
Bronseng bitin, sud-ongon Ka,
Anak sa Tawong giisa;
Unod’s sala gisul-ob Mo,
Namatay sa dagway’s tawo.
Gitapos Mong kabuhatan,
Satanas, kalibutan,
Satanas, kalibutan!
3
Lugas sa trigo usa ra,
Kon dili mamatay S’ya;
Kinabuhi di kagawas,
Kon dili S’ya ipugas.
Kinabuhi mahubaran,
Mobunga’g trigong daghan,
Mobunga’g trigong daghan!
4
Cordero—lukat’s sala ta,
Bitin—nagtapos’ Yawa,
Trigo—nagpasanay Niya,
Nasakot’s daghang trigo.
Hallelujah, Hallelujah!
Unsa kamalangkubon
Sa Iyang kamatayon!