Jesus! ang ngalan Mo

1
Jesus! ang ngalan Mo
Gimahal ko,
Jesus, ang ngalan nga
Di hilabwan!
Ikaw akong tanan,
Wa koy kaayohan
Gawas lang Kanimo,
Ginoo ko!
2
Nahimo Kang Tawo,
Ginoo ko;
Namatay Ka sa krus
Alang nako!
Gugma Mo nilabaw’s
Gugma’s mga tawo,
Gugma namatud-an
Tungod Nimo!
3
Namatarung ako
Diha Nimo,
Ikaw dalangpanan,
Ginoo ko!
Na’ bay kahadlokan?
Kalisdan? Kagul-an?
Kay Ikaw duol man,
Ginoo ko!
4
Ikaw mobalik man,
Di madugay,
Kami magkalipay
Uban Nimo!
Kon igkita Ka na,
Kanimo masama,
Ug makauban pa
Hangtud’s dayon!