“Tawo’s Kasubo” ang ngalan

1
“Tawo’s Kasubo” ang ngalan,
Dios Anak nga nianhi,
Aron mabakwi kami;
Hallelujah! Manlul’was S’ya!
2
Naulawa’g gitamay,
Gihukman sa dapit ko;
Tungod N’ya gipasaylo,
Hallelujah! Manlul’was S’ya!
3
Kita sad-an, dautan,
Cordero S’yang way apan;
Gitubos gyud tang tanan,
Hallelujah! Manlul’was S’ya!
4
Gibitay ug namatay,
Singgit Niya, “Tapos na!”
Sa langit gituboy na,
Hallelujah! Manlul’was S’ya!
5
Inigbalik’s Hari ta,
Dad-on ta’s gingharian,
Ato na sab awitan,
Hallelujah! Manlul’was S’ya!