Anghel nangag-awitan

1
Anghel nangag-awitan
Glorya sa Bagong-silang
Na Haring may biyaya
Payapa nga sa lupa
Taot Diyos nagkasundo,
Mangagalak nga tayo;
Kristo’y naisilang na.
Atin ding iproklama
2
Kristo, samba ng tanan,
Pangino’n walang hanggan
Sa huli Siya’y dumating
Naging supling ng birhen
Salitang naging laman,
Anong kahiwagaan
Taong kasama natin
Hesus, Immanuel natin.
3
Hari ay papurihan,
Ang araw ng katwiran,
Dala’y buhay, liwanag,
May panlunas na pakpak;
L’walhati’y iniwan Niya,
Isinilang sa lupa;
Nang maisilang-muli
Ang taong Kanyang mithi.
4
Mithi ng mga bansa,
Sa puso’y manahan ka;
Binhi ng babae man,
Ulo ng ahas, saktan.
Anyong Adam burahin
Iyong anyo ang kamtin.
Huling Adam, kami nga’y
Sa pag-ibig tumibay.
(Ulitin ang huling dalawang linya)