Sa winala di sa ’tamo

(Paunawa: Sa haba ng himnong ito, tangi lamang ang mga pinakabuod na
saknong ang isinalin sa Tagalog, yaon ay, ang mga saknong 15 at 16.)
15
Sa winala di sa ’tamo,
Nasusukat buhay ko;
Di sa dami ng ininom,
Kundi sa pinainom.
Pag-ibig ay tumitibay,
Sa haing tinataglay;
Maipa’mahagi’y higit
Ng nagdusa nang labis.
16
Kung mabagsik sa sarili,
M’angkin ng Diyos, madali;
Kung sa sarili’y malupit,
Aaliw sa may sakit.
Ang di nagdusa kailanman,
Tansong tumutunog lang;
Kaluluwang hinigpitan,
Lubos ang kagalakan.