“Kung mamatay,” ang mensahe

1
“Kung mamatay,” ang mensahe
Poon may sabi;
“Kung mamatay” mamumunga,
Nang marami nga.
2
Nais mong matamong buhay,
Dapat mamatay,
Namatay at nalibing pa,
T’yak mamumunga.
3
Di sa dilim iwanan ka,
Ilaw datnan ka;
Sa patay ika’y buhayin,
Buhay puspusin.
4
Nais mo landas tahakin,
Buhay p’layain?
’Pag daan mo sa kam’tayan,
Siya’y masumpungan.
5
Kung walang kamatayan pa,
Walang buhay nga;
Kapag buhay ibinuhos
Ani ay lubos.