Kay tamis Hesus, kasama

1
Kay tamis Hesus, kasama,
Bagama’t may hirap pa;
Yapak Niya’y aking susundan,
Sa makitid na daan.
Hakbang nga, hakbang pa,
Sundan ang yapak Niya;
Araw o gabi man,
Sa ’kitid na daan.
2
Ligtas nga, Hesus kasama,
Nakasandal sa Kanya;
Mahigpit Siyang sinusundan,
Di ako masasaktan.
3
Sa lakad Hesus kasama,
Hakbang kada hakbang nga;
Taas di-kayang liparin,
Pahakbang aakyatin.
4
Lalakad Hesus kasama,
Sa hapis man o tuwa;
Ako man ay pangunahan
Sa hardin o libingan.
5
Lalakad Hesus kasama,
Sandali lang sa lupa;
Gabi’y magiging umaga,
Hapis magiging kanta.
6
Lalakad Hesus kasama,
Pati mga iba pa;
Mandaraig na lalakad,
Nangakaputing lahat.
7
Hesus, mas ilapit ako,
Nang araw-araw sa Iyo;
Tinatahak ang yapak Mo,
Nang lubusa’t diretso.