Lihim Bukal ng payapa

1
Lihim Bukal ng payapa,
Sapat, dibinong pagsinta;
Aking tulong at pag-asa,
Ligtas ako, kung akin Ka;
Mula sa sala’t pighati,
Sa Iyo ako nagkukubli.
2
Ikaw lahat kong kailangan,
Sa pagod, kapahingahan;
Lunas sa sugat ng puso,
Kapayapaa’t pag’tamo;
’King ngiti sa mapandusta,
Putong sa pagkapahiya.
3
Panustos sa kakulangan,
Sa gipit ’king kalayaan;
Sa hina ay kalakasan,
Sa dilim kaliwanagan;
Sa lungkot kaligayahan,
Pagkabuhay sa kam’tayan.
4
Lihim Bukal ng payapa,
Sapat dibinong pagsinta;
Sa Iyo ako’y nakakubli,
Tamasa ang Iyong Sarili;
Ikaw ay lahat-lahat ko,
Tamasa’y hindi mahinto.