Ngayong araw, pinili ko

1
Ngayong araw, pinili ko,
Hesus Tagapagligtas ko!
Puso’y nagningas sa galak
Ipagsabing may halakhak.
  Araw na may galak!
Niligtas Niya’t pinagalak!
Dugong mahal, sala’y hugas,
Tubig buhay, uhaw lutas,
Araw na may galak,
Niligtas Niya’t pinagalak!
2
Di nagsisi nang maangkin;
Ako’y Kanya, Siya ay akin;
Siya’y nag-akit, aking sundin,
Pagtawag Niya’y tutugunin.
  Araw na may galak!
Niligtas Niya’t pinagalak!
Dugong mahal, sala’y hugas,
Tubig buhay, uhaw lutas,
Araw na may galak,
Niligtas Niya’t pinagalak!
3
Nagdalawang isip noon,
Pangino’n ang sentro ngayon;
Siya lamang wala nang iba,
Siya ang tanang pagpapala.
  Araw na may galak!
Niligtas Niya’t pinagalak!
Dugong mahal, sala’y hugas,
Tubig buhay, uhaw lutas,
Araw na may galak,
Niligtas Niya’t pinagalak!
4
Pakinggan Mo, panata ko,
Araw-araw napabago!
  *Hanggang huling sandali ko,
Ako ay pagpalain Mo.
*(Nawa’y hanggang pagdating Mo,
Pagpalain lagi ako.)
  Araw na may galak;
Niligtas Niya’t pinagalak!
Tinuruan manalangin,
Ako’y naging magalakin;
Araw na may galak,
Niligtas Niya’t pinagalak!
  * Sa mga nagnanais na makita ang Panginoon nang buhay,
ang dalawang huling linya ng saknong 4
ay maaaring awitin nang: Nawa’y hanggang pagdating Mo,
pagpalain lagi ako.