Sa puso may sinag-araw

1
Sa puso may sinag-araw,
Lalong gumigitaw;
Paligid ko’y tumatanglaw,
Si Kristo ang Ilaw.
  Mal’walhating sinag-araw,
Galak at aliw umaapaw;
Nang ngiti ni Hesus matanaw
Puspos ng sinag-araw.
2
May awit sa aking dibdib,
Sa Hari’y may awit;
Biyaya ang sinasambit
Dahil sa pag-ibig.
  Mal’walhating sinag-araw,
Galak at aliw umaapaw;
Nang ngiti ni Hesus matanaw
Puspos ng sinag-araw.
3
Tagsibol ay bumubungad,
Pag si Kristo’y hangad;
Puso tila’y lumilipad,
B’yaya’y namukadkad.
  Mal’walhating sinag-araw,
Galak at aliw umaapaw;
Nang ngiti ni Hesus matanaw
Puspos ng sinag-araw.
4
Ligaya sa aking dibdib,
Pag-asa’t pag-ibig;
Sa akin ay naghahatid
Sa lunggating langit.
  Mal’walhating sinag-araw,
Galak at aliw umaapaw;
Nang ngiti ni Hesus matanaw
Puspos ng sinag-araw.