O mal’walhating katiyakan

1
O mal’walhating katiyakan
Kay Hesu-Kristo ay nabibilang!
Sa dugo ng Diyos nahugasan,
Espiritu ang Siyang nagsilang.
  Ito ang aking kasaysayan,
Tagapagligtas papurihan.
Ito ang lagi kong awitin,
Araw-gabi Siya’y pupurihin.
2
Malugod na pagpapasakop,
Pangitain ay aking namasdan;
Mga anghel pumapanaog,
Dala’y pagsinta’t kahabagan.
  Ito ang aking kasaysayan,
Tagapagligtas papurihan.
Ito ang lagi kong awitin,
Araw-gabi Siya’y pupurihin.
3
Wagas na pagpapahingalay,
Ako kay Kristo’y may kagalakan;
Sa pagdating Niya’y nagbabantay,
Lipos ng Kanyang kabutihan.
  Ito ang aking kasaysayan,
Tagapagligtas papurihan.
Ito ang lagi kong awitin,
Araw-gabi Siya’y pupurihin.