Ama kong Diyos, nang aking minamasdan

1
Ama kong Diyos, nang aking minamasdan
Ang hiwaga ng sandaigdigan,
Malawak Mong nilikha di mabilang,
Naihayag Iyong kapangyarihan;
  Aawitin ko’ng papuri sa Iyo:
Kay dakila Mo, Amang Diyos!
Aawitin nang magpakailanman;
Kay dakila Mo, Amang Diyos!
2
Nang matikman ko ang kaligtasan Mo,
Naisip ko namatay Anak Mo;
Upang kami’y maging nilikhang bago,
Lubusang ihayag ang buhay Mo;
3
Nang sa ekklesia nakakasama ko
Mga banal taglay ang buhay Mo,
Bilang bahay-tahanan itinayo
Inihahayag kapuspusan Mo;
4
Umaasang makabahagi ako,
Sa darating Herusalem Bago,
Bagong lupa’t langit sa kabaguhan
Lahat, Iyong lubos na kahayagan;
2
John Alfred Lodronio

Cainta, Rizal, Philippines

Kay Dakila Mo, Amang Diyos!


Eleazar Pastrana

Malabon, Metro Manila, Philippines

Aawitin ko’ng papuri sa Iyo:

Kay dakila Mo, Amang Diyos!

Aawitin nang magpakailanman;

Kay dakila Mo, Amang Diyos!