Ama, sinasamba Ka namin

1
Ama, sinasamba Ka namin,
Kadakilaa’y purihin;
Espiritu Mo’y papurihan,
Dulot Mo’y kapangyarihan.
2
Ang Taong nasa Iyong presensiya,
Naluklok, itinaas Siya;
Sa Iyong lakas Siya’y Iyong binuhay,
Dating kabilang sa patay.
3
L’walhating sa ami’y humirang,
Ama, ang siyang pinagmulan;
Maging pag-ibig na nagtubos,
Na ’sinagawa kay Hesus.
4
Sa pagka-anak ’tinalaga,
Purihin Ka sa biyaya;
Sumasamba sa presensiya Mo,
’Pagkat kami’y na kay Kristo.