Diyos na pag-ibig at ilaw

1
Diyos na pag-ibig at ilaw,
Sa Anak, Ika’y buhay;
Inibig at tinanglawan
Ako’y binigyang buhay.
  Pag-ibig at ilaw!
Sa Anak, Ika’y buhay,
Inibig at tinanglawan
Ako’y binigyang buhay.
2
Ang Iyong gawi ay ang ilaw,
Iyong Sarili’y pag-ibig;
Sa panlabas nga ay ilaw,
Sa panloob, pag-ibig.
3
Ang pag-ibig sa biyaya
Ang lubusang nahayag,
Sa katotohanan naman
Nahayag ang liwanag.
4
Sa pag-ibig Iyong sinugo
Anak, maging buhay ko.
Ang ilaw nagpaunawa
Mabisa Kanyang dugo.
5
Dah’l sa pag-ibig, ang buhay
Nagbigay salamuha;
Dah’l sa ilaw natanggap ko
Paglinis, salamuha.
6
Pagtanglaw at paglilinis
Nagdala ng pagpahid,
Esensiya Mo ay iragdag
At buhay ng pag-ibig.
7
Sa pag-ibig, kami’y anak
Tinatawag Kang Ama;
Sa ilaw, dilim pinawi,
Makawangis kami Niya.
  Totoong liwanag!
Pag-ibig at biyaya!
Kami’y nagpapasalamat,
Pumupuri sa Ama!