Sa krus ako’y idulog

1
Sa krus ako’y idulog,
Nang mapagaling Mo,
Naglulunas na daloy,
Galing sa Kalbaryo.
  Nasa krus, nasa krus,
Ang luwalhati ko;
Di na mahihiwalay
Krus sa kalulwa ko.
2
Sa Iyong krus nakatamo,
Pag-ibig at awa;
Sa aki’y sininag Mo
Ningning ng Iyong tala.
3
Ako’y dalhin sa tagpo
Ng Iyong pagkapako!
Tulungan ang lakad ko
Sa lilim ng krus Mo.
4
Malapit sa krus, ako
Sa Iyo’y maghihintay,
Nang makita’ng mukha Mo,
Di muling mawalay.