Kanhi gihidlaw ko’s tubod

1
Kanhi gihidlaw ko’s tubod,
Nga kanako makatagbaw,
Apan tubod nga naimnan,
Naghatag’s labawng kauhaw.
Napalgan ko Siya,
Gikuhang kauhaw,
Nahimong tubod sa sulod
Sa buhi nga tubig.
Giinom S’ya!
Jesus, kinabuhi karon,
Jesus, kinabuhi ko;
Hingpit ko nga natagbaw,
Jesus kinabuhi ko.
2
Tubod human matilawan,
Gihidlaw’s dapit’s tuboran;
Panan-awon nakita’s bungtod,
Sa tigum sa Jerusalem.
Napalgan N’ya ako,
Gidala’s iglesia,
Kalipay ko nidagaya,
Wa na ko mangita.
Hallelujah!
Jesus, kinabuhi karon,
Jesus, kinabuhi ko;
Hingpit ko nga natagbaw,
Jesus, kinabuhi ko.
3
Ay na’g laag ug paningkamot,
Hasol lang na ug way pulos;
Tumoo na, ug tawga S’ya,
Kay S’ya mosulod kanimo!
Ug mapalgan mo S’ya.
Tawga lang ngalan N’ya,
Madugtong ka, mausa N’ya—
Ug mausab ka na.
Mausab gyud!
Jesus, kinabuhi karon,
Jesus, kinabuhi ko;
Hingpit ko nga natagbaw,
Jesus, kinabuhi ko.