Mangingibig kong Hesus

1
Mangingibig kong Hesus,
Sa Iyo ’ko’y lumalapit,
’Pagka’t alon at unos,
Sa ’kin ay sumasapit:
Ako ay Iyong ikubli,
Hanggang bagyo’y lumipas;
Igabay akong muli,
Tanggapin akong ligtas.
2
Tanging kanlungan Kita,
Nakahawak lang sa Iyo;
Huwag Mong iwang mag-isa,
Tukuran, aliwin Mo.
Sa Iyo’y nagtitiwala,
Tulong Mo ay dadalhin;
Bigyang sanggalang nawa
Sa magiliw Mong lilim.
3
Tangi Kang nilalayon;
Kaysa lahat ng bagay;
Natisod Iyong ibangon,
Bulag ay Iyong igabay.
Ngalan Mo’y tapat, banal,
Ako ay kalikuan,
Ako’y karumal-dumal,
Ika’y katotohanan.
4
Biyaya Mo ay sapat,
Sinakop ang sala ko;
Paapawin ang lunas;
Gawin Mong wagas ako.
Batis Ka ng buhay ko,
Ika’y aking makamtan;
Sumibol Ka sa puso,
Hanggang sa walang hanggan.