Ako’y lumalapit sa Iyo

1
Ako’y lumalapit sa Iyo,
Pag-asa’y dugong binubo,
At nang ako’y tinawag Mo,
Manliligtas, heto ako!
2
Ako sa Iyo’y lumalapit,
Di na maghintay malinis;
’Pagkat sapat ang Iyong dugo,
Manliligtas, heto ako!
3
Ako’y lumalapit sa Iyo
Bagama’t maraming gulo;
Takot sa lo’b at labas ko,
Manliligtas, heto ako!
4
Ako’y lumalapit sa Iyo
Dukha, aba’t bulag ako;
Kailangan ko’y nasa Iyo,
Manliligtas, heto ako!
5
Ako’y lumalapit sa Iyo,
Anuman ako’y tanggap Mo;
Pinatawad, nilinis Mo,
Manliligtas, heto ako!
6
Ako’y sa Iyo lumalapit
Sa di batid na pag-ibig;
Hadlang lubos inalis Mo,
Manliligtas, heto ako!