Sumigaw ang “Sinumang makarinig!”

1
Sumigaw ang “Sinumang makarinig!”
Dalhin balita sa buong daigdig;
Ang ebanghelyo sa tao’y ihatid:
“Lumapit ang may ibig!”
  “Sinumang tao ang nagnanais!”
Magpahayag sa bundok at dalisdis;
Tumatawag ang Amang umiibig:
“Lumapit ang may ibig!”
2
“Ang lumalapit” ay huwag nang
mabalam,
Magmaagap, bukas pa ang pintuan;
Si Hesus ang tunay, Buhay na Daan:
Lumapit ang may ibig!”
3
“Ang may ibig!”, pangako’y nakahanda;
“Ang may ibig!” ay kailangang magbata;
“Ang may ibig”, buhay na ’di hahanga;
“Lumapit ang may ibig.”