Halina mga may sala

1
Halina mga may sala,
Ating Diyos may awa;
Pahinga’y dudulutan ka,
Tiwala’y sa Sal’ta.
  Magtiwala lang sa Kanya!
Magtiwala ka!
Tiyak kang ililigtas Niya!
Ililigtas ka!
2
Dahil dugo Niya binubo
Biyaya’y natamo;
Lulusong sa bahang pula
Hugasan ang sala.
3
Hesus ang katotohanan,
Buhay rin at daan;
Tanggapin, huwag mag-antala,
May pagpapala ka.
4
Halina ngayon sumama,
Patungo sa glorya;
Panghawakan katubusan,
Buti Niya’y malaman.