Sa sala’y mga nabibigatan

1
Sa sala’y mga nabibigatan,
Dumulog lamang;
Simulan ang bagong buhay ngayon,
Lapit sa Pangino’n.
  Dumulog lamang,
Panginoo’y lapitan;
Sala’y bitiwan, kahit ka ganyan,
Hesus iyong lapitan.
2
Iyong puso sa sala’y napilatan,
Dumulog lamang;
Kahit ang Ama iyong nilayuan,
Dumulog ka lamang.
3
Sinusumbatan, puso’y nasaktan,
Dumulog lamang;
Isiping tinubos sa Kalbaryo,
Hesus lapitan mo.
4
Kasiyahan ng Diyos di makamtan,
Dumulog lamang;
Magtiwala sa dugong binubo,
Hesus lapitan mo.
5
Dalhin iyong dusa’t kapighatian,
Dumulog lamang;
Manliligtas handa kang tanggapin,
Lapitan ngayon din.