Prijs de Heer, God zond Zijn Zoon

1
Prijs de Heer, God zond Zijn Zoon.
Halleluja.
Die het reddingswerk volbracht.
Ere zij God.
Om deze reden werd Hij mens,
opdat Hij ons leven zij:
  Daarom roep ik Hem aan,
dat Hij mijn alles zij.
2
Voor ons ging Hij aan het kruis.
Halleluja.
Voor de velen stierf één mens.
Ere zij God.
In de aarde viel het graan
en bracht vele granen voort:
3
Hij verrees in victorie.
Halleluja.
Zegevierend uit het graf.
Ere zij God.
Nu in opstanding leeft Hij
als de Geest in jou en mij:
4
Roep Hem aan uit alle macht.
Halleluja.
Door te roepen put je kracht.
Ere zij God.
Wanneer jij Zijn Naam aanroept
zul je niet dezelfde blijven: