Giisip namatay ubang Jesus

1
Giisip namatay ubang Jesus,
Nabuhi na’s bag-ong kinabuhi;
Jesus tutokan hangtud’s himaya,
Sa matag gutlo Imoha ako.
Matag gutlo ampingan’s gugma N’ya,
May kinabuhi gikan’s itaas;
Jesus tutokan hangtud’s himaya,
Sa matag gutlo, Imoha ako.
2 Moaway S’ya alang sa matarung,
Sa tigiay S’yay makigbisug gyud;
Puti gyung bandila ’yang ituboy,
Matag gutlo bantayan N’ya ako.
3
Wa gyuy pagsulayng di S’ya mag-uban,
Wa gyuy luwan nga di N’ya pas-anon,
Way kasubong di ka N’ya duyogan,
Matag gutlo Iyang giatiman.
4
Wa gyuy kasakit o agulo ba,
Luhang motulo, o danguyngoy ta,
Kakuyaw ba nga didto sa trono
Matag gutlo gihunahuna N’ya.
5
Way kaluyahong di mabati N’ya,
Way sakit nga di Niya ma-ayo;
Matag gutlo lisud ba’g hayahay,
Manlul’was ko magpabilin nako.