Way dila nga makasaysay’s

1
Way dila nga makasaysay’s
Kagawasan’s kalag,
Nga di na mahaylo’s yuta,
Na’ na’s pagbuot N’ya.
Kay ang tanan iyaha man,
Karon, umalabot,
Kalinaw giginhawa n’ya,
Si Cristo’y balay n’ya.
2
Sa trono N’ya gipalingkod,
Gipiling maghari,
Ug ang katingad-an gayud,
Ako ang nidili.
Ayaw ingnang sakripisyo,
Bisan unsay bili;
Dili tiaw nang katungod
Kon masundalo N’ya.
3
Bangon ug isipa karon,
Dugmok mo tibuk-on,
Tanang tawo, butang, hitabo
Mosilbe’s kalag mo.
Kon ikaw Kan’ya mausa
Imoha ang tanan,
Ug kinabuhing dayon pa
Imong mapa’muslan.
1
Caroline Lofranco

Danao, Cebu, Philippines

Dili tiaw nang katunGod nga masundalo Niya.

To be in the Lord's army is not easy. But praise the Lord that He is altogether with us until we finish our course.