Way dila nga makasaysay's

1
Way dila nga makasaysay's
Kagawasan's kalag,
Nga di na mahaylo's yuta,
Na' na's pagbuot N'ya.
Kay ang tanan iyaha man,
Karon, umalabot,
Kalinaw giginhawa n'ya,
Si Cristo'y balay n'ya.
2
Sa trono N'ya gipalingkod,
Gipiling maghari,
Ug ang katingad-an gayud,
Ako ang nidili.
Ayaw ingnang sakripisyo,
Bisan unsay bili;
Dili tiaw nang katungod
Kon masundalo N'ya.
3
Bangon ug isipa karon,
Dugmok mo tibuk-on,
Tanang tawo, butang, hitabo
Mosilbe's kalag mo.
Kon ikaw Kan'ya mausa
Imoha ang tanan,
Ug kinabuhing dayon pa
Imong mapa'muslan.