Agalon gimahal ko

1
Agalon gimahal ko,
Di ko bu’t mobiya,
S’ya akong Manunubos,
Kanako nagtubos.
Gusto ko S’yang silbehan,
Ug m’oy pahamut-an;
Sa takna’s kakapoy, S’ya
Maghatag’s pahulay.
2
Giula Niyang dugo,
Ulipon maangkon;
Nagluwas nako’s gapos,
Sala’g kaugalingon.
Gipiling magsilbe N’ya,
Ako’y gipabuot,
Kagawasang hingpit gyud
Nga di na mawala.
3
Pagsilbe di tungaon,
Iyaha ra gayud!
Gihigugma gyud ko N’ya,
S’ya mismo namatay.
Magsimba, magkalipay,
Ug awitan Siya.
Agalon gimahal ko,
Di ko bu’t mobiya.