Gihidlaw nga makainom

1
Gihidlaw nga makainom,
Usa ka bugnawng tubod,
Nga magkuha’s kauhaw ko,
Ug sa tanang kauga.
  Hallelujah! Napalgan ko
Ang dugayng gipangandoy!
Si Jesus nagtagbaw nako;
Kinabuhi N’ya nagl’was.
2
Bunga’s biyatilis napugos
Pagkaon, kay gigutom,
Apan kutob ra’s pangandoy,
Wa makuhang kagutom.
3
Kabus, nangita’s kadato,
Aron ako matagbaw,
Apan abug ang naangkon,
Pangita ko gitamay.
4
Buhing tubig nga nagtubod,
Kalan-on’s kinabuhi,
Kadato nga maangkon ko,
Sa akong Manunubos.