Ginhawai’s Espiritu

1
Ginhawai’s Espiritu,
Tudloi’g hanggap Nimo;
Tabangi ko sa paghabwa
Sa sala’g kaugalingon.
  Giginhawang kasub-anan,
Ug ang sala ko;
Gihanggap kahupnganan Mo
Nganhi’s sulod ko.
2
Kinabuhi giginhawa,
Aron mapuno Nimo;
Kusog ba’g kaluyahon ko,
Ikaw ray hanggapon ko.
3
Masal-anong kinaiya,
Giginhawa pagawas;
Gihanggap ang paghinlo Mo
Kinabuhi napalgan.
4
Giginhawang kasub-anan,
Diha sa Imong dughan;
Gihanggap ang paglipay Mo,
Kalinaw ug pahulay.
5
Giginhawang balatian,
Imo kining gipas-an;
Gihanggap ang pag-ayo Mo,
Saad kanunayng bag-o.
6
Giginhawang pangandoy ko,
Sa namati Mong dunggan;
Gihanggap ang mga tubag,
Nagwa’s mga katahap.
7
Gihanggap Ka matag gutlo,
Nabuhi ako Nimo;
Matag ginhawa, Ginoo,
Ginhawai’s Esp’ritu.