Alang ning tinapay, Ginoo

1
Alang ning tinapay, Ginoo,
Magpasalamat mi,
Kay nakita ang plano Mo
Sa mga misteryo.
2
Tinapay nagsimbolo man’s
Lawas Mong gitugyan,
Aron maambitan namo
Ang kinabuhi Mo.
3
Gipikas ang Imong lawas,
Aron makagawas
Kinabuhi Mong maghimo
Namong kapikas Mo.
4
Ang tinapay nagsimbolo,
Sa lawas Mong mistico,
Buhi kami Nimong bahin,
Sama Nimo’s hingpit.
5
Bisan trigo kaming daghan,
Usa ka tinapay;
Ingon niana naghandom,
Imo nga pakan-on.
6
Pag-ambitay sa tinapay,
Kami gibusog Mo;
Makig-ambit’s tanang balaan,
Ikaw pamatud-an.