Amahan kanunayng lunhaw

1
Amahan kanunayng lunhaw,
Kanunay Kang bag-o;
Buhi’s dayon nga Ginoo,
Daw yamog, kapresko.
  Amahan, way pagkausab,
Di gyud Ka madaan;
Bisan’s daghang katuigan
Kanunay Kang bag-o.
2
Ikaw ang Dios, ug ang “bag-o”;
Kon wala Ka, daan;
Kon naa, bisan’s kadugay
Magpabiling bag-o!
3
Ang hatag Mong panalangin,
May Imong kabag-o;
Pakigsaad, dalan, tanan,
Magpabiling bag-o.
4
Kami bag-ong binuhat Mo
Bag-o’g espiritu;
Adlaw-adlaw gibag-o mi
Sa kinabuhi Mo.
5
Bag-ong yuta’g langit puy-an
Ug bag-ong syudad Mo;
Bag-ong bunga’s matag bulan
M’oy sangkap sa tanan.
6
Amahan kanunayng bag-o,
Bag-ong tanan Nimo;
Sa bag-ong awit awitan
Sa pagdayeg tingban!